27. September 2017 - 6:00
Teilen Sie es auf:

Ne/známí sousedé 2017: všechny chutě podzimního Švábska | Metzingen | Mittwoch, 27. September 2017

Po krátké pauze se opět uvidíme s našimi partnery, Přáteli přírody z jihoněmeckého Metzingenu přímo v místě, kde žijí, pracují a působí. Budeme za jejich pomoci opět o něco hlouběji poznávat historii i současnost, kulturu i přírodu Švábska, regionu zasahujícího do několika německých spolkových zemí.

Těm, kteří pozvání využijí poprvé, nabízíme netradiční zájezd, možnost podívat se na věci jinak než běžní turisté, navázat osobní kontakty a přátelství a zjistit, že Němci „opravdu nekoušou“.