28. März 2018 - 8:00
Teilen Sie es auf:

6-й Національний конгрес *Радіологія в Україні* | Конференц-Холл "Ірпінь" | Mittwoch, 28. März 2018

6-ий Національний конгрес з міжнародною участю «Радіологія в Україні»,
м. Київ, 28-30 березня 2018 року

Відповідальний секретар оргкомітету:
Коваленко Юрій Миколайович
e-mail:
Моб. тел.: (050)330-42-73
Тел. (044)483-06-05
Кафедра радіології НМАПО ім. П.Л. Шупика
Bemerkungen
 • Тези та статті необхідно надсилати на електронну адресу оргкомітету aru-ua@ukr.net Тези Конгресу буде надруковано в журналі «Радіологічний вісник». За публикацію тез в матеріалах Конгресу прохання перерахувати 50,00 грн. за сторінку (без ПДВ) на розрахунковий рахунок ТОВ «ВІЦ «Медицина України»: Р/р 26002878805575 в ПАТ «Укрсиббанк» в м. Києві МФО 351005 код ЕДРПОУ 34425884 Отримувач платежу - ТОВ «ВІЦ «Медицина України» Призначення платежу — за публікацію тез в матеріалах Конгресу “Радіологія в Україні-2018”
 • Тези та статті необхідно надсилати на електронну адресу оргкомітету aru-ua@ukr.net Тези Конгресу буде надруковано в журналі «Радіологічний вісник». За публикацію тез в матеріалах Конгресу прохання перерахувати 50,00 грн. за сторінку (без ПДВ) на розрахунковий рахунок ТОВ «ВІЦ «Медицина України»: Р/р 26002878805575 в ПАТ «Укрсиббанк» в м. Києві МФО 351005 код ЕДРПОУ 34425884 Отримувач платежу - ТОВ «ВІЦ «Медицина України» Призначення платежу — за публікацію тез в матеріалах Конгресу “Радіологія в Україні-2018”
 • Шановні колеги! Нагадуємо, що 1 лютого закінчується строк подачв матеріалів на Конгрес! Вимоги до тез: об’єм не більше 2 сторінок без рисунків, таблиць та списка використаних літературних джерел (формат А-4). Шрифт Times New Roman 12, через 1,5 інтервали. Береги: зверху – 2,5 см; справа – 1,0 см; зліва – 2,5 см; знизу – 2,5 см. Заголовок друкують великими літерами; в наступному рядку – ініціали та прізвища авторів; в наступному рядку – назва закладу, місто. Повідомлення (статті) мають бути структуровані: вступ, мета, матеріал та методі, результати досліджень та їх обговорення, висновки. Виправлення в тексті не дозволяються. Загальноприйняті терміни, а також ті, що використовуються в тексті часто, подаються у вигляді абревіатури. Вимоги до друку статей у журналі «Променева діагностика, променева терапія» наведені у 2-му номері журналу за 2015 р. та розміщені на сайті АРУ aru-ua.org (наведення УДК, назв статей та коротких рефератів укр., російською та англ. мовами обов’язкове!) За достовірність даних та науковий зміст відповідальність несе автор. Оргкомітет залишає за собою право на відбір і редагування надісланих матеріалів. Назва файлу – за прізвищем першого автора. Якщо подається декілька тез одного автора, файли треба пронумерувати арабськими цифрами (Іванов 1.doc; Іванов 2.doc). Від одного автора не може бути подано більше двох тез або статей!
 • Шановні колеги! Якщо Вам необхідна допомога з проживанням та харчуванням під час конгресу телефонуйте за номером (044)485-27-74 Кількість місць обмежена!!!
 • Сплата реєстраційного внеску Реєстраційний внесок сплачується на розрахунковий рахунок р / р 26003056233489 за призначенням «Благодійний внесок на Виконання ГО« АРУ »статутних завдань» на розрахунковий рахунок Громадської організації «Асоціація радіологів України»: ЄДРПОУ 20059892 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 380269 Розмір внеску вказаний в таблиці нижче :
 • ДРУЗІ! Раді повідомити, що реєстрація на Конгресс відкрита!!! Зареєструватися можна за лінком
 • Електронна реєстрація учасників Конгресу проводитиметься: - з 15 грудня 2017 р. до 01 березня 2018 на сайті aru-ua.org: рання реєстрація – до 01 лютого; пізня реєстрація – з 02 лютого до 01 березня. Увага! 2 березня електронна реєстрація на сайті буде закрито! - 27-30 березня 2018 р. в фойє біля конференц-залів.
 • Увага! Стендові доповіді на Конгрес подаватимуться у форматі електронних постерів. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСТЕРІВ: Постери повинні бути у стандартному форматі презентацій .ppt, розміром не більше 10 Мб і 15 слайдів за такою структурою: заголовок (назва доповіді, ПІП доповідача, організація, місто, країна) – перший слайд. На наступних – повідомлення про наукову роботу: вступ, мета дослідження, матеріал та методи, результати дослідження, їх обговорення, висновки, за необхідності додати список літератури (не більше 10 джерел).
 • Вимоги до друку статей у журналі «Променева діагностика, променева терапія»!!! наведені у 2-му номері журналу за 2015 р. та розміщені на сайті АРУ aru-ua.org (наведення УДК, назв статей та коротких рефератів укр., російською та англ. мовами обов’язкове!) За достовірність даних та науковий зміст відповідальність несе автор. Оргкомітет залишає за собою право на відбір і редагування надісланих матеріалів. Назва файлу – за прізвищем першого автора. Якщо подається декілька тез одного автора, файли треба пронумерувати арабськими цифрами (Іванов 1.doc; Іванов 2.doc). Від одного автора не може бути подано більше двох тез або статей!
 • Для участі у Конгресі необхідно до 01 лютого 2018 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету aru-ua@ukr.net такі тези або оригінальні статті, які будуть опубліковані в журналі «Променева діагностика, променева терапія». Вимоги до тез: об’єм не більше 2 сторінок без рисунків, таблиць та списка використаних літературних джерел (формат А-4). Шрифт Times New Roman 12, через 1,5 інтервали. Береги: зверху – 2,5 см; справа – 1,0 см; зліва – 2,5 см; знизу – 2,5 см. Заголовок друкують великими літерами; в наступному рядку – ініціали та прізвища авторів; в наступному рядку – назва закладу, місто. Повідомлення (статті) мають бути структуровані: вступ, мета, матеріал та методі, результати досліджень та їх обговорення, висновки. Виправлення в тексті не дозволяються. Загальноприйняті терміни, а також ті, що використовуються в тексті часто, подаються у вигляді абревіатури.
 • Шановні колеги! Запрошуємо взяти участь у роботі конференції рентгенологів, лікарів ультразвукової діагностики, радіологів, медичних фізиків та лікарів інших фахів. Наукова програма конгресу: 1. Радіологія голови та шиї 2. Нейрорадіологія 3. Торакальна радіологія 4. Кардіорадіологія 5. Радіологія грудної залози 6. Абдомінальна радіологія 7. Урогенітальна радіологія 8. Скелетно-м’язева радіологія 9. Педіатрична радіологія 10. Медична фізика, біомедична інженерія та інформатика 11. Технології візуалізації, забезпечення якості та радіаційна безпека Робота конференції буде проходити у вигляді пленарних і секційних засідань, сателітних симпозіумів (лекцій, усних і стендових доповідей), майстер-класів, круглих столів тощо. Робочі мови: українська, російська, англійська.