28. April 2017 - 10:00 bis 13:00
שדרות בן ציון פינת קינג ג'ורג, תל אביב
Teilen Sie es auf:

People's Climate March Israel מצעד האקלים העולמי בישראל | Freitag, 28. April 2017

Englsh follows >>
Русский следует >>
Voir le français ci-dessous >>

בימים של חוסר וודאות עולמי ומשבר אקלים שהולך ומחמיר.
בימים ש'מנהיגים' בעולם מנסים להחזיר אותנו אחורה.
בימים אלה חשוב להזכיר לאן אנחנו צועדים, ושאין לנו כוונה להתפשר על היעד. לא נעצור עד שנגיע ל100% אוויר נקי, 100% אנרגיות מתחדשת, 100% שמירה על הטבע ובע"ח.

אנחנו זוכרים שהשינוי צומח מאיתנו, מהאנשים, וכשהאנשים מובילים המנהיגים עוקבים.

דווקא עכשיו חשוב לזכור שמעט אור דוחק הרבה חושך,
וב-28.4 אנחנו הולכים להאיר!

לכבוד יום כדור הארץ 2017 יערכו מצעדי אקלים ברחבי העולם – וכאן אנחנו נכנסים לתמונה – בבוקר יום שישי ה-28 באפריל נקיים את מצעד האקלים הישראלי, האירוע הסביבתי של השנה!

10:00 מתכנסים - מסיבה סולארית, מיצגים, יריד דוכנים, ...
11:30 צועדים - מזניקים את המצעד ויוצאים לדרך.
בוגרשוב > טיילת > שגרירות ארה"ב
13:00 סוגרים - סיום המצעד ופעילויות המשך

בואו נשמיע את קולנו, קול למען עולם שאנחנו וילדינו נוכל לחיות בו. בואו נשלח מסר של תקווה, ונצעד יחד עם חברינו במצעדי האקלים ברחבי העולם.

קחו 30 שניות ותחשבו איך אתם יכולים להיות חלק מהמצעד >> https://goo.gl/forms/H0i6OAQtS9JJDA0S2

מהעובדות כבר אי אפשר להתעלם –
• 16 מתוך 17 השנים החמות ביותר שנמדדו, מאז החלו המדידות, היו במאה ה-21.
• 2016 הייתה השנה החמה ביותר ב-137 שנים של מדידות, והשנה השלישית ברציפות ששוברת את שיא החום.
• לפי התכנית הממשלתית להפחתת פליטות, עד שנת 2030 פליטות המזהמים יעלו בעוד 14%, לעומת שאר המדינות המפותחות שצפויות לצמצם.

השפעות שינוי האקלים על חיינו מורגשות כאן בישראל: שריפות ענק בכרמל ובירושלים, רדופות בגשמים עזים שמובילים לשטפונות בכל הארץ, בצורת קשה ואי יציבות במזרח התיכון. ולמרות כל זאת אנחנו ממשיכים לזהם את האוויר בחיפה, לחפש נפט ברמת הגולן, לאכול מזון מן החי, להשקיע את הפנסיות שלנו בדלקים מזהמים, והרשימה ארוכה...

נתראה!
---------------------------------------------------------------
* במקביל למצעד יערכו בשבוע כדור הארץ 19-28.4.2017 אירועים רבים, שיפרסמו פה באיוונט. מוזמנים ליזום אירועים ולעקוב אחר הפרסומים.

* המדיום הוא המסר, ולכן המצעד דוגל ב-Zero Waste.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
People's Climate March 2017- Israel
At times of climate crisis and global uncertainty.
At times when 'leaders' threaten to demolish environmental progress.
At these times we must remember that change comes from the people; and that when the people will lead, the leaders will follow.
We must remember that a small light can defeat much darkness.
On the 28th of April we are going to shine!

In honor of Earth Day 2017, climate marches will be held across the globe- and this is where we come into the picture. Israel's Climate March will take place on Friday, 28th of April- the green event-of-the-year that you've all been waiting for! Everyone is invited- families, groups, companies, organizations etc.
Come and raise your voices for a world that our children will be able to live in!
Join us in sending a message of hope, activism and comradery to our friends marching across the globe.

The facts can no longer be ignored-
• 16 out of the 17 hottest years ever recorded (since accurate recording began) have been in the 21st century.
• 2016 was the hottest year in 137 of recording, and the third consecutive year to break the record.
• Israel's scheme for reduction of greenhouse gas emissions, that is supposed to be part of the solution, allows for a 14% growth in carbon emission; while the majority country's schemes strive to reduce emissions despite population growth and industrial development.

The effects of climate change can already be felt right here in Israel: drought, wildfires in the Carmel Mountains and in Jerusalem, followed by torrential rains, nation-wide floods and regional instability. And yet, despite mounting evidence, we see the relentless pollution of Haifa bay, oil drills in the Golan Heights, excessive consumption of animal products and the list just goes on and on…

Will you march with us? Will you join our cry?

Sign up and find out how you can take part.
https://goo.gl/forms/H0i6OAQtS9JJDA0S2

In addition to the Climate March on the 28th, there are many events to look forward to during earth week 19-28.4.2017. We invite you to join the action and instigate your own events.

"The medium is the message", therefore the Climate March will be held with a 'zero waste' approach. We appreciate your cooperation in helping us do so.
---------------
В дни неопределенности и усиливающегося глобального климатического кризиса.
В дни, когда некоторые "лидеры" пытаются отбросить нас назад.
В эти дни важно помнить, что любые перемены начинаются с народа, и если народ захочет перемен, то лидеры последуют за ним.
Сейчас важнее, чем когда-либо, помнить, что свет сильнее тьмы - и 28 апреля мы соберемся, чтобы светить!

Эти факты невозможно игнорировать -
• 16 из 17 самых теплых лет с начала измерений пришлись на XXI век.
• 2016 год стал самым теплым за все 137 лет измерений, третий раз подряд побив мировой рекорд.
• Израильский план по сокращению выбросов парниковых газов, который должен быть частью решения, увеличивает ежегодные выбросы углерода на 14%.

Последствия климатических изменений ощущаются и здесь, в Израиле. Огромные пожары на Кармеле и в Иерусалиме, за которыми последовали сильные дожди, приведшие к наводнениям по всей стране. Сильная засуха, приводящая к нестабильности на Ближнем Востоке. А мы все еще продолжаем загрязнять воздух в Хайфе, искать нефть на Голанских высотах, есть животную пищу, тратить наши пенсии на грязные виды топлива. И этот список бесконечен...

В честь Всемирного дня защиты окружающей среды по всему миру пройдут климатические марши - и мы не останемся в стороне. Утром в пятницу 28 апреля мы тоже проведём климатический марш!

Давайте сделаем так, чтобы был услышан и наш голос - голос за мир для нас и для наших детей!

Давайте отправим послание надежды, и присоединимся к нашим друзьям во всех уголках планеты.

Потратьте минутку и подумайте, что можете сделать вы.

Https://goo.gl/forms/H0i6OAQtS9JJDA0S2

До встречи!
-------------------------------------------------- -------------
* Кроме марша в Неделю Земли 19-28.4.2017 будет много других событий -информацию о них мы будем публиковать на этой страничке. Мы приглашаем вас самим инициировать мероприятия и сообщать о них здесь.

* "Средство передачи сообщения - и есть его содержание". Поэтому климатический марш должен быть полностью безотходным.

--------------

LA MARCHE POUR LE CLIMAT EN ISRAEL

Alors que nous vivons une période d’incertitude à l’échelle mondiale et que la crise climatique va en s’aggravant, alors que certains dirigeants tentent de nous ramener à une époque révolue, il est important de rappeler que le changement peut venir de nous, des individus, et que lorsque les individus expriment fermement leur volonté, les dirigeants suivent.

Une étincelle de lumière peut faire reculer les ténèbres et le 28 avril prochain, nous allons répandre cette lumière !

A l’occasion de la journée mondiale de la Terre 2017, des marches pour le climat vont être organisées dans le monde entier.

En Israël, nous nous mobiliserons tous dans la matinée du vendredi 28 avril pour participer à la marche pour le climat. Ce sera l’événement environnemental le plus important de l’année !

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour faire entendre votre voix en faveur d’un monde où il fera bon vivre avec nos enfants.

Venez avec vous pour répandre un message d’espoir et entamer ensemble cette marche pour le climat, comme partout ailleurs dans le monde.

Vous souhaitez participer à cette marche ou nous aider à l’organiser ? Cliquez ici https://goo.gl/forms/H0i6OAQtS9JJDA0S2

Vos idées et suggestions seront les bienvenues.

La marche pour le climat en Israël – vendredi 28 avril – Rendez-vous à 10h00 Ben-Zion Boulevard au coin de King George St. (Tel Aviv)

Voici quelques chiffres que l’on ne peut plus ignorer :

1 – les 16 années les plus chaudes jamais consignées depuis les premiers relevés de températures, ont été enregistrées au 21ème siècle.

2 - 2016 a été l’année la plus chaude depuis le premier relevé de températures, il y a 177 ans, et la troisième année consécutive à battre tous les records de températures.

3 – Selon le plan gouvernemental israélien pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’ici 2030 les émissions polluantes augmenteront en Israël de 14 % par rapport aux autres pays développées qui eux, réduiront d’ici-là leurs émissions polluantes.

4 - Les répercussions du changement climatique sont ressenties en Israël : méga feux de forêts sur le Carmel et dans la région de Jérusalem ; fortes précipitations provoquant des inondations dans tout le pays ; sécheresse et instabilité au Moyen-Orient. Malgré tous ces phénomènes, nous continuons à polluer l’air que nous respirons à Haïfa, nous poursuivons nos recherches de pétrole sur le Golan, nous continuons à consommer des produits d’origine animale et à investir nos fonds de retraite dans des carburants polluants.

Lors de la semaine mondiale de la Terre, du 19 au 28 avril 2017, de nombreux événements vous seront proposés sur notre page Facebook. Vous souhaitez organiser vous-même un événement ? Vous êtes les bienvenus !

N’oubliez pas de consultez le programme sur notre page facebook.

La marche pour le climat se mobilise en faveur de Zero Waste.

A très bientôt !