25. Februar 2017 - 20:00 bis 23:00
Teilen Sie es auf:

Театарска претстава „Aудиција“ / Shfaqje teatrale "Audicioni" | Народен Театар Битола | Samstag, 25. Februar 2017

По фантастичните изведби во Куманово, Скопје и Крушево, со присуство на повеќе од 1000 посетители, АУДИЦИЈА доаѓа и кај вас!

Доколку сте љубител на добра театарска претстава, Центар за интеркултурен дијалог Ве поканува да присуствувате на изведбата на театарската претстава „АУДИЦИЈА“ на 25ти февруари 2017 година, со почеток во 20:00 часот во Народен Театар Битола.

Преставата ќе го претстави животот на младите и нивното секојдневие, и е играна од ученици од средните училишта од Куманово.
Истата e подготвена како резултат на интеркултурна театарска програма која траеше во период од Февруари до Октомври 2016 година. Програмата се состоеше од 8 месеци работа со повеќејазична група на млади од различни етнички групи.

Режисер на претставата е Кети Дончевска Илиќ, а кореограф Сања Русеска

Театарската претстава е дел од проектот “КУ ТЕНДА“ – ПРИКАЗНИ, СЛИКИ И ЗВУЦИ ВО ДВИЖЕЊЕ [Живи мемории од југоисточна Европа]. Целта на проектот покрај театарската претстава се остварува и преку креативни едукативни работилници, каде беа креирани накит и традиционална облека од Влашката култура. Проектот работи на доближување на влашката култура до младите.

Театарската претстава е бесплатна.
Поради голем интерес, Ве замолуваме да го потврдите вашето присуство на:
https://goo.gl/BAoWxy

Се гледаме на “АУДИЦИЈА“

Pas shfaqeve të shkëlqyera në Kumanovë, Shkup dhe Krushevë ku kishte më shumë se 1000 shikues. AUDICIONI Vjen edhe tek Ju!
Nëse ju pëlqejnë shfaqet e mira teatrale, Qendra për dialog interkulturor Ju fton të merni pjesë në shfaqen teatrale “AUDICIONI” më 25 Shkurt 2017 me fillim në ora 20:00 në Teatrin Kombëtar Manastir.

Shfaqja do ta paraqes jetën dhe përditshmërinë e të rive dhe e njëjta është e realizuar nga ana e shkollarëve të mesëm të Kumanovës.
E njëjta është e përgatitur si rezultat i programit teatral interkulturor që zgjati në periudhën nga Shkurti deri më Tetor 2016. Programi përbëhej nga 8 muaj punë me grupë shumë gjuhësorë të të rinjve nga grupe të ndryshme etnike.
.
Regjisor i shfaqes është Keti Donçevska Iliq ndësa koreografe është Sanja Ruseska

Shfaqja teatrale është pjesë e projektit “KU TENDA”- TREGIME, FOTOGRAFI DHE ZËRA NË LËVIZJE [Memoare të gjalla nga Europa jug-lindore]. Qëllimi i projektit u realizuan edhe nëpërmjet puntori edukative dhe creative, në të cilat u krijuan stoli, veshje tradicionale nga kultura Vllahe. Projekti punon në afrimin e cultures vllahe deri tek të rinjtë.

Shfaqja teatrale është gratis
Për shkak të interesit të madh ju lutemi konfirmoni pjesëmarrjen tuaj në:

https://goo.gl/BAoWxy

Mirupafshim në “AUDICIJA”